TUV Nord

1)İmalat Denetimleri ve CE-Sertifikasyonu

Avrupa Biriliği Teknik Mevzuatı Kapsamında (kanunla düzenlenmiş alanlarda) yapılan çalışmalar:
Basınçlı cihazların;

•Basınçlı kaplarının,

•Buhar kazanlarının,

•Boru hatlarının,

•Emniyet görevi üstlenen ekipmanların,

•Basınç tutan ekipmanların,

2014/68/EU Yönetmeliğindeki modüler kapsamında gerekli çalışmaların örneğin; proje onaylarının yapılması, kaynakçı ve kaynak yöntem testlerinin sertifikalandırılması, tahribatsız muayene personelinin sertifikalandırılması, imalat ve montaj denetimlerinin yapılarak CE-İşaretinin iliştirilmesi gibi.

2)Periyodik Kontroller
Basınçlı cihazların;

•Buhar kazanlarının,

•Kızgın su kazanlarının,

•Kalorifer kazanlarının,

•Kızgın yağ kazanlarının,

•Hava tanklarının,

•Otoklavların,

•Küre tanklarının,

•Sanayı gazları depolama ve dolum tanklarının,

•Sıvılaştırılmış petrol gazları depolama ve dolum taklarının,

•Patlayıcı, parlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddeler depolama tanklarının, periyodik kontrol, muayene ve testlerinin yapılması.

3) 3. Taraf Gözetim Hizmetleri

İsteğe Bağlı Olarak Sanayi ve Tesis Donanımının Denetim, Muayene ve Kontrollerini Yapmak; • Hesap ve çizimlerin(proje onayı) kontrolunun yapılması,

• Kaynakçı testlerinin yapılması,

• Kaynak yöntem testlerinin yapılması,

• WPS’lerin oluşturulması,

• Kaynaklı imalat yeterliğinin onaylanması,

• Tahribatsız muayen/kontrollerin yapılması ve değerlendirilmesi,

• Malzeme testlerinin yapılması ve sertifikalandırılması,

• İmalatın denetlenmesi ve uygunluğunun belgelenmesi,

• Basınç testlerine nezaret.

4) Danışmanlık Hizmetleri

Diğer teknik alanlarda, kalite güvencesinin sağlanması için yapılan muayene ve kontrollerle verilen danışmanlık, bilirkişilik ve eğitim hizmetleri,

• Spesifikasyonun oluşturulması eğitimi,

• Tahrıbatsız muayene personelinin eğitimi ve sertifikalandırılması,

• Ulusal ve uluslar arası standart ve mevzuatlar konusunda eğitim,

• Dokumentasyon eğitimi,

• Kaynak süpervisorluğu eğitimi,

• İmalat denetimi eğitimi,

• Temel güvenlik ve sağlık gereklilikleri eğitimi,

• Uyumlaştırılmış normlar

• Riziko değerlendirmesi ( risikonun tanımı, mevcut risikoların tesbiti, risikonun büyüklüğü, risikonun değerlendirilmesi, risikonun azaltılması, değerlendirme )

• Uygunluk açıklamasının yazılması

• CE-İşaretinin iliştirilmesi