Politikalarımız

KALİTE POLİTİKASI

                                                                                                                                   

İSTANBUL TEKNİK KONTROL EĞİTİM HİZMETLERİ ve TİC. LTD. ŞTİ. topluma, müşterilerine, tedarikçilerine, personeline ve şirket ortaklarına karşı sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla bir kalite politikası oluşturmuştur ve bu politikayı gerçekleştirmektedir.

Bu politika uyarınca, İSTANBUL TEKNİK KONTROL EĞİTİM HİZMETLERİ ve TİC. LTD. ŞTİ.  müşteri memnuniyetinin sağlanmasına birinci önceliği verir. Üst yönetim, İSTANBUL TEKNİK KONTROL EĞİTİM HİZMETLERİ ve TİC. LTD. ŞTİ.  ’nin sağladığı hizmetlerin yürütülmesi için tam destek verir ve personelin katılımını sağlar, personelin motivasyonunun sürekliliğini, alt yapı ve eğitim ihtiyaçlarını sağlar. Hizmetlerin tüm müşterilere eşit seviyede ulaşılabilir olmasını sağlar ve müşteri memnuniyetini sürekli izleyerek gerekli iyileştirme faaliyetlerini gerçekleştirir.

Bunları sağlamak için; gereken temel değerler;

  • Müşteri odaklılık,
  • Takım çalışması,
  • Nitelikli ve eğitimli personel,
  • Çalışanların katılımı,
  • Sürekli iyileştirme,
  • Tedarikçilerle karşılıklı fayda anlayışı,
  • İlgili yasa, mevzuat, direktifler ve standartlar çerçevesinde hizmet,
  • Gerekli kaynak ve altyapıyı sağlama,
  • Teknik emniyet kurallarına uyum.

olarak tanımlanmıştır.

BAĞIMSIZLIK, TARAFSIZLIK ve GİZLİLİK BEYANI

İSTANBUL TEKNİK KONTROL EĞİTİM HİZMETLERİ ve TİC. LTD. ŞTİ. ve muayeneyi gerçekleştirmekten sorumlu kadrolu veya dışarıdan sözleşmeli personeli ile taşeronu, aşağıdaki kurallara tamamen uyacağını beyan etmektedir:

İSTANBUL TEKNİK KONTROL EĞİTİM HİZMETLERİ ve TİC. LTD. ŞTİ. ve muayeneyi gerçekleştirmekten sorumlu personeli, muayene ettikleri malzemelerin tasarımcısı, imalâtçısı, tedarikçisi, montajcısı, satın alıcısı, sahibi, kullanıcısı veya bakımcısı, ne de bu kesimlerin yetkili temsilcisi olamaz

İSTANBUL TEKNİK KONTROL EĞİTİM HİZMETLERİ ve TİC. LTD. ŞTİ. ve personeli, onaylanmış kuruluş ve muayene faaliyetleri ile ilgili olarak kararlarının ve doğruluklarının bağımsızlığı ile çelişecek hiçbir faaliyetle iştigal edemez. Özellikle, muayene edilen malzemelerin tasarımı, imalâtı, tedariki, montajı, kullanımı ile veya rekabet durumunda olan malzemelerle doğrudan ilgili olamaz. Hiçbir şahıs veya kurum muayene personelinin kararlarını etki altına alamaz ve değiştiremez.

Bütün ilgili taraflar, İSTANBUL TEKNİK KONTROL EĞİTİM HİZMETLERİ ve TİC. LTD. ŞTİ.’nin hizmetlerine erişebilir. Yersiz mali veya diğer şartlar bulunmamaktadır. Kuruluşun çalışma prosedürleri ayrım yapılmayan bir şekilde uygulanmaktadır.

İSTANBUL TEKNİK KONTROL EĞİTİM HİZMETLERİ ve TİC. LTD. ŞTİ.’nin muayene personelinin; daha önce çalışmış olduğu kurum veya kuruluşa yönelik muayene hizmeti verebilmesi için bu kurum veya kuruluştan ayrılması sonrası en az iki sene geçmiş olması gerekir. Muayene için görevlendirilen personel, bu şartı sağlayamaması durumunda ilgili birim yöneticisine haber vermekle yükümlüdür.

İSTANBUL TEKNİK KONTROL EĞİTİM HİZMETLERİ ve TİC. LTD. ŞTİ., muayene personeline yapmış olduğu/yapacağı muayene faaliyetleri ile ilgili tarafsızlığını tehlikeye atabilecek herhangi bir mali, ticari ve/veya diğer baskılara izin verilmez. Tanımlanan muayene faaliyetleriyle ilgili konularda herhangi bir kurum veya kuruluşa eğitim hizmeti verilmesi durumunda, söz konusu kurum veya kuruluşa ilgili konuda en az iki yıl süre boyunca muayene hizmeti verilmez. Verilen eğitim hizmetleri kişiye veya kuruluşa özel olmayıp, genel katılıma açıktır. Eğitim hizmetini veren personel, muayene hizmeti veremez; muayene hizmetini farklı bir personel verir. Aynı zamanda belirtilen onaylanmış kuruluş ve muayene faaliyetleri ile ilgili konularda kesinlikle danışmanlık hizmeti verilmez.

İSTANBUL TEKNİK KONTROL EĞİTİM HİZMETLERİ ve TİC. LTD. ŞTİ. personeli ilgili öğe/ekipman ile ilgili TS EN ISO/IEC 17024 personel belgelendirmesi konusunda sınav yapıcı ve karar verici olması, daha önce muayenesini yapmış olduğu öğe/ekipmanın tasarımı, satışı, pazarlaması, bakımı, kurulumu, imalat süreci kontrolü, ürün belgelendirmesi, ikinci taraf denetimi vb. faaliyetlerde rol almış olması, muayenesini gerçekleştirdiği öğe/ekipmanın sahibi müşterisine daha önce danışmanlık, iç tetkik, eğitim vb. hizmetler vermiş olması durumunda bu öğenin/ekipmanın muayenesini gerçekleştirmeyecektir.

İSTANBUL TEKNİK KONTROL EĞİTİM HİZMETLERİ ve TİC. LTD. ŞTİ. ve muayeneyi gerçekleştirmekten sorumlu personeli, onaylanmış kuruluş ve muayene faaliyetleri sırasında edindiği bilgilerin gizliliğinin ve telif/patent haklarının her durumda korunacağı güvencesini vermektedir. Muayene faaliyetleri sırasında herhangi bir kurum veya kuruluştan edinilen yazılı veya sözlü gizlilik içeren bilgiler kesinlikle üçüncü taraflara aktaramaz, kendi lehine veya üçüncü şahıslar lehine müşterisi’ nin imalat tekniklerini, modellerini, imalathanelerini kullanamaz. İSTANBUL TEKNİK KONTROL EĞİTİM HİZMETLERİ ve TİC. LTD. ŞTİ., hizmet süresi içinde, müşterisi’ nin yurt içinde ve yurt dışındaki müşterilerini ve bu kişi veya kuruluşların aldıkları malların cins, çeşit, miktar ve hatlarını, bu konuda taraflar arasında yapılan anlaşmaları, müşteri listelerini, fiyatları, özel sözleşmeleri ve benzeri bilgileri müşteri’ den ve işyerinden öğrenmiş olduğu ve öğreneceği bilumum teknik bilgileri, projeleri, imalat tekniklerini, imalatta kullanılan hammaddeleri, tasarımları, çalışmalarında edindiği bilgileri, hatta doğrudan doğruya veya dolaylı olarak öğrendiği idari ve ticari bilgi ve sırları büyük bir titizlikle muhafaza etmeye, bunları hiç kimseye nakil etmemeye, göstermemeye, dolaylı veya dolaysız herhangi bir açıklamada bulunmamaya, bu bilgilerden başkalarının istifadesine imkan vermemeye mecburdur. İSTANBUL TEKNİK KONTROL EĞİTİM HİZMETLERİ ve TİC. LTD. ŞTİ., bütün bu hususları müşteri’ ye karşı kesin olarak kabul ve taahhüt etmiştir. İSTANBUL TEKNİK KONTROL EĞİTİM HİZMETLERİ ve TİC. LTD. ŞTİ. yukarıdaki konularda belirtilen hiçbir bilgiyi kağıt, liste, disk, disket internet vb. araçla yayamaz, yayılmasına aracılık edemez. İSTANBUL TEKNİK KONTROL EĞİTİM HİZMETLERİ ve TİC. LTD. ŞTİ., öğrendiği bu bilgi ve sırları gerek müşteri’ deki görevinin devamı sırasında ve gerekse herhangi bir sebeple görevin sonra ermesinden sonra dahi aynen muhafaza edecektir.

İlhan SARI

Genel Müdür