BelgelendirmeBelgelendirme

Belgelendirme; bir ürünün, hizmetin, tesisin, prosesin, personelin veya yönetim sisteminin yürürlükteki düzenleyici standart, mevzuat veya teknik bir spesifikasyona uygunluğunun bağımsız bir kuruluş tarafından değerlendirilmesidir.

Belgelendirme teknolojik, ekonomik ve toplumsal faydalar sağlar. Belgelendirme, ürünler ve hizmetler için uluslararası ticaretin önündeki engelleri kaldırarak kuruluşları daha verimli ve rekabetçi hale getirir, ürünlerin standartlara ve mevzuata uyumlu olduğunu ve yeterliliğini kanıtlayarak güvenli, verimli ve çevre dostu olmalarını garanti altına alır, tüketicilere güven verir.

Bu kapsamda malzeme belgelendirme, ürün belgelendirme, tip onayı, AB Yönetmelikleri kapsamında yer alan uygunluk değerlendirme hizmetleri, kaynakçı personelin belgelendirmesi, sistem belgelendirme gibi geniş yelpazede belgelendirme hizmetleri gerçekleştirmektedir.

 • One
 • Two

Endüstriyel ürünlerin müşteri şartnameleri ve ilgili standartlara uygun üretimi can, mal ve çevre güvenliği açısından kritik önemdedir. ürün güvenliğinin sağlanmasını teminen 50 yılı aşan deneyimi, yetkin personeli, sahip olduğu akreditasyonlar ve AB’den aldığı yetkiler ile basınçlı ekipmanlar, kazanlar, metalik yapı malzemeleri, vinçler, depolama tankları, yangından korunma sistemleri, rüzgar türbinleri vb. çok geniş yelpazede yer alan endüstriyel ürünlerin ürün belgelendirmesi ve tip onayı belgelendirme hizmetlerini gerçekleştirmektedir.

Personel Belgelendirme hizmetinde bireysel kaynakçı sertifikalandırma başvurularını kabul etmeye başlamıştır. Başvurularınız için kesinleşen sınav tarihlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Tarihi belirlenmiş sınavlara başvuru için;

Başvuru yapmak isteyen adayların “İtke Kaynakçı Belgelendirme Genel Şartları”nı okuyarak , “Kaynakçı Personeli belgelendirme Başvuru Formunu” doldurmaları,

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • 2 adet fotoğraf
 • Kaynakçı Personel Belgelendirme Taahhütnamesi sınav günü eksiksiz teslim edeceklerini kabul ederler. Aksi durumda sınav için gerekli şartları sağlamayan ve dokümanları sunamayan adaylar sınavlara alınmaz.

Yönetim sistemlerinin uygulaması gönüllülük esasına dayanmaktadır. Bu standartları uygulamaktaki temel amaçlar; müşteri taleplerinin ve yasal şartların yerine getirilmesi ve bu esnada bu sistemi uygulayan kuruluşun da birçok fayda sağlayacağı iyileştirme odaklı sistemlerin oluşturulması, uygulanması ve sürekli olarak iyileştirilmesidir. Günümüz koşullarında bir yandan kaynakları etkin kullanırken diğer yandan sürekli ayakta kalan ve rekabetçi kuruluşlar için sağlıklı bir gelecekten söz etmek mümkün olmaktadır. Bu anlamda yönetim sistemleri etkili bir araç olarak kuruluşlara katkı sağlamaktadır.

Bize Nasıl Ulaşırsınız?

Bizimle İletişime Geçerek Daha Detaylı Bilgi Alabilirsiniz

Kar gözetmeksizin uzman ve deneyimli eğitim kadrosu ile başta yönetim sistemleri olmak üzere geniş bir yelpazeyi kapsayan eğitim programları düzenlemektedi

Mustafa Alnıacik
Founder & CEO, Destek Sistemleri

Belgelendirme Kuruluşu

Kaynakçı ve Kaynak Operatörü Belgelendirme

 • Ergitme Kaynağı-Çelikler (TS EN ISO 9606-1):
  Kaynakci Belgelendirme Programi Hakkında Detaylı Bilgi İçin Tıklayın
  Kaynakci Belgelendirme Programi Talep Formu Tıklayın
 • Ergitme Kaynağı-Çelikler (TS EN ISO 9606-2)
  Kaynakci Belgelendirme Programi Hakkında Detaylı Bilgi İçin Tıklayın
  Kaynakci Belgelendirme Programi Talep Formu Tıklayın
 • Kaynak Operatörü (TS EN ISO 14432)
  Kaynak Operatörü (TS EN ISO 14432) Belgelendirme Programi Hakkında Detaylı Bilgi İçin Tıklayın
  Kaynak Operatörü (TS EN ISO 14432) Belgelendirme Programi Talep Formu Tıklayın

Tahribatsız Muayene Personeli Belgelendirme

 • Tahribatsız Muayene Personeli Belgelendirme:
  TAHRİBATSIZ MUAYENE PERSONELİ Belgelendirme Programi Hakkında Detaylı Bilgi İçin Tıklayın
  TAHRİBATSIZ MUAYENE PERSONELİ Belgelendirme Programi Talep Formu Tıklayın

Akreditasyon ve Yetkilerimiz