Test ve AnalizTest ve Analiz

Resim6
Endüstriyel ürün ve tesislerin müşteri şartnamesi ve ilgili standartlara uygunluğunun doğrulanması amacıyla uygulanan test ve analizler muayene hizmetlerinde oldukça önemli bir girdi oluşturmaktadır

Test ve Analiz

Endüstriyel ürün ve tesislerin müşteri şartnamesi ve ilgili standartlara uygunluğunun doğrulanması amacıyla uygulanan test ve analizler muayene hizmetlerinde oldukça önemli bir girdi oluşturmaktadır. Kurumumuzda bu amaca yönelik uzman personel ile tahribatlı ve tahribatsız test hizmetleri gerçekleştirilmektedir.

Ultrasonik Test

20KHz üzerindeki ses dalgaları kullanılarak malzeme içindeki hacimsel hataların tespit edilmesi yöntemidir

  • Hangi Malzemelerde:

    Endüstrinin her alanında çelik, döküm, dövme, aluminyum vb. malzemelerde başta kaynaklı birleştirmelerde oluşabilecek hatalar olmak üzere, laminasyon, döküm boşlukları, yorulma çatlakları vb. hacimsel hataların tespitinde uygulanmaktadır.

Sıvı Penetrant Testi

Metalik veya metalik olmayan malzemelerin yüzeyinde bulunabilecek mikro çatlakların, penetran (girici) sıvı kullanılarak tespit edilmesi yöntemidir.

Radyografik Film Değerlendirme

X ve gama ışınlarıyla iç yapısı film üzerine görüntülenen malzemelerin red-kabul standartlarına göre değerlendirilmesi ve raporlanması hizmetini kapsamaktadır.

  • One
  • Two
Bize Nasıl Ulaşırsınız?

Bizimle İletişime Geçerek Daha Detaylı Bilgi Alabilirsiniz

Kar gözetmeksizin uzman ve deneyimli eğitim kadrosu ile başta yönetim sistemleri olmak üzere geniş bir yelpazeyi kapsayan eğitim programları düzenlemektedi

Mustafa Alnıacik
Founder & CEO, Destek Sistemleri

Akreditasyon ve Yetkilerimiz